Naslovna

JEZIK, KULTURA I OBRAZOVANJE

5

Stalna nam je obveza i zadaća očuvanje i obrana prava na obrazovanje po vlastitom nastavnom planu i programu i na materinskom jeziku, ali i pokretanje stručne reforme obrazovanja svih razina.

ZA izgradnju društva znanja

Raditi ćemo na osiguranju uvjeta za besplatno školovanje za učenike i studente iz socijalno ugroženih obitelji, na uvođenju obveznog srednjoškolskoga obrazovanja, omogućavanju veće dostupnosti i potrebnog broja upisnih mjesta za nastavak školovanja na sveučilištima, uvođenju financijske potpore za studente iz socijalno ugroženih obitelji i obitelji s više djece, za osobe s posebnim potrebama te izvrsne studente.

Stimulirati ćemo i promovirati programe suradnje s EU obrazovnim institucijama i programima. Intenzivno ćemo raditi na uključivanju u svjetske znanstveno-istraživačke i tehnološke tijekove, unaprjeđenjem suradnje u oblasti istraživanja, posebice uključivanjem u programe EU koji potiču inovativnost i konkurentnost proizvoda i usluga. Koristeći sva raspoloživa financijska sredstva, raditi ćemo na iznalaženju mogućnosti za zapošljavanje visokoobrazovnog kadra u gospodarstvu i osiguravanju čvrstih veza između gospodarstva i obrazovnih institucija. Usporedno s tržišnim zahtjevima poticati ćemo i cjeloživotno obrazovanje članova naše zajednice kao dostupan i prihvatljiv model njezine konkurentnosti.

ZA jezik, kulturu i šport

Hrvatski jezik, kao jedan od službenih jezika Europske unije, ćemo njegovati i čuvati, upotrebljavati i razvijati, jednako kao što ćemo kroz svoj rad promovirati hrvatsku tradiciju i običaje te čuvati hrvatski identitet i vrijednost naše kulturne baštine.

Nužno je skrbiti o kulturnim institucijama te očuvati kulturno nasljeđe i kulturne institucije hrvatskoga naroda. Vjerujemo kako je šport sastavni dio kulture života i zalažemo se za njegovu što veću prisutnost u školama i na fakultetima, za promicanje profesionalnog i amaterskog športa u svim slojevima društva.

ZA utemeljenje rtv kanala na hrvatskom jeziku

Ustrajati ćemo u traženju ostvarivanja prava informiranja na hrvatskom jeziku. Učiniti ćemo sve kako bi i naš, hrvatski narod, ravnopravno s druga dva konstitutivna naroda, u strukturi javnog radiotelevizijskog sustava imao javni tv servis s programom na našem materinskom, hrvatskom jeziku, a naši lokalni mediji bili istinski integratori svih članova zajednice.

HDZ Jajce

Hrvatska demokratska zajednica BIH narodna je stranka koja okuplja sve slojeve hrvatskoga naroda i drugih građana u BiH. Svoj program temelji na načelima kršćanske demokracije.