Jajce Zupanija SB

PREDSTAVNIK OSCE-a U POSJETI KOD PREDSJEDATELJA OV JAJCE

slide1

Danas, 24. 10. 2017. godine gospodin Cristian Barale, voditelj terenskog ureda OSCE Misije
u BiH sa sjedištem u Travniku, sa vojim suradnicima posjetio je Općinu Jajce.

Gospodin Barale se sastao sa Predsjedateljem OV Jajce gospodinom Ivom Šimunovićem te s njim
razgovarao na temu aktuelne političke situacije u Jajcu, a posebno statusu Roma u društvu i
njihovim problemima.
Predsjedatelj OV Jajce zahvalio je gospodinu Baraleu na današnjoj posjeti, te obećao kako će
učiniti sve da se uskoro održi sjednica OV Jajce, na kojoj će se između ostalog, raspravljati o
položaju Roma u društvu u našoj općini.