Naslovna

SOCIJALNA POLITIKA I BRIGA ZA ZDRAVLJE

4

Društvena solidarnost i skrb o svim potrebitima bez obzira na dob, spol ili bilo koju drugu različitost, čine naš put ka ostvarenju boljeg života utemeljenog na rastu i razvitku gospodarstva.

ZA obitelj – temelj društva

Zalažemo za što bolji i kvalitetniji život obitelji koja je temelj zdravog i sretnog društva u cjelini, te za promicanje ravnopravnosti spolova kao temeljnoga načela demokracije.

Sustavnim aktivnostima na području zdravstva, zaštite majčinstva i djeteta, razvojem infrastrukture i usluga namijenjenih obitelji nužno je podizati razinu socijalne sigurnosti, kvalitete i načina života mladih bračnih parova i obitelji u svrhu ostvarenja pronatalitetne politike.

Pitanje demografske obnove ključno je pitanje budućnosti i opstojnosti hrvatskog naroda. Stoga koncepcija demografskog razvitka i populacijske politike mora biti temeljno polazište razvojnih planova u svim strateškim dokumentima, projektima i programima. Uz gospodarsku i regionalnu razvojnu politiku, demografska politika je „pitanje svih pitanja“ za svaku sferu društva, kao ključna sastavnica socijalne i obiteljske politike.

ZA poboljšanje životnog standarda

Zalagati ćemo se za poboljšanje životnog statusa različitih dobnih kategorija naše zajednice, kroz: rješavanje troškova prijevoza za školsku djecu, poboljšanje tehničkih preduvjeta za izvedbu nastave, sufinanciranje boravka u dječjem vrtiću za djecu iz socijalno ugroženih obitelji, stipendiranje studenata, osiguravanje rada mladih u volonterskom statusu, omogućavanje odrađivanja pripravničkoga staža te zapošljavanje mladih. Aktivno uključivanje osoba treće životne dobi sa njihovim iskustvenim znanjem u rješavanje svakodnevnih problema naše zajednice, stalno poboljšanje primarne zdravstvene zaštite, kao i izgradnja infrastrukturnih objekata za različite kulturne i športske sadržaje, samo su neki od konkretnih elemenata našeg programa koji se ciljano odnose na kvalitativno poboljšanje životnog statusa različitih dobnih kategorija naše zajednice. Inzistirati ćemo na izgradnji i preoblikovanju svakog našega grada/mjesta u poželjnu sredinu za življenje, ali i na nastavku povratka svih prognanih i izbjeglih u njihove domove. Ovaj proces za nas nije završen.

ZA javno zdravstvo i preventivnu zdravstvenu zaštitu

Javno zdravstvo i preventivna zdravstvena zaštita područja su za koja je dokazan najpovoljniji odnos između financijskih izdvajanja i učinaka. Stoga ćemo svakoj osobi nastojati omogućiti kvalitetnu zdravstvenu zaštitu. Također, sukladno socijalnoj pravednosti, društvenoj solidarnosti i čovječnosti, kao temeljnim odrednicama naše socijalne politike, zalagati ćemo se za takav program socijalne skrbi koji će svakom pojedincu omogućiti dobivanje solidarne pomoći zajednice kad mu je ona najpotrebnija. Primjereno materijalnim mogućnostima, što podrazumijeva osiguranje socijalne skrbi svima koji ne mogu bez organizirane pomoći, na poseban način skrbiti ćemo: o djeci bez roditeljskoga staranja, odgojno zanemarenoj i zapuštenoj djeci, osobama s invaliditetom i osobama ometenim u fizičkom i psihičkom razvoju, materijalno neosiguranim i za rad nesposobnim osobama, osobama s društveno negativnim ponašanjem, te starijim osobama bez primjerenog obiteljskog staranja. Time ćemo pokazati naše zajedništvo sa zdravstveno i socijalno najugroženijim strukturama naše zajednice.

Inzistirati ćemo na provedbi konkretnih mjera koje su prihvaćene na Predsjedništvu Stranke i dogovorene na okruglom stolu o ovim temama.

HDZ Jajce

Hrvatska demokratska zajednica BIH narodna je stranka koja okuplja sve slojeve hrvatskoga naroda i drugih građana u BiH. Svoj program temelji na načelima kršćanske demokracije.